Česká republika


Hlavní město: Praha

Úřední jazyk: čeština

Používané jazyky: angličtina

Časový posun: GMT + 1

Měna: česká koruna
 
Nabídku dovolené v České republice najdete zde:
 

Důležitá tel. čísla:

 • tísňové volání 112

 • policie 158

 • hasiči 150

 • lékařská pohotovost 155
   

Svátky v zemi:

 • 1. leden Nový rok

 • Velikonoční pondělí

 • 1. květen Svátek práce

 • 8. květen Den vítězství

 • 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

 • 6. červenec Den upálení mistra Jana Husa

 • 28. září Den české státnosti

 • 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu

 • 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 • 24. prosinec Štědrý den

 • 25. prosinec 1. svátek vánoční

 • 26. prosinec 2. svátek vánoční


Počasí v České republice:


měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
minimální teplota -5,3°C -4,2°C -1,3°C 2,4°C 7,1°C 10,4°C 11,8°C 11,5°C 8,6°C 4°C -0,2°C -3,4°C
maximální teplota 0,4°C 2,7°C 7,7°C 13,2°C 18,3°C 21,4°C 23,3°C 23°C 19°C 13,1°C 6°C 1,9°C
průměrná teplota -2°C -0,6°C 3,1°C 7,6°C 12,5°C 15,6°C 17,1°C 16,6°C 13,2°C 8,3°C 3°C -0,2°C




Všeobecné informace

Česko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Rozkládá se na území tří zemí – Čech, Moravy a Slezska. V Česku žije přibližně 10,5 milionu obyvatel. Administrativně se dělí na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem je Praha. Česká republika je demokratický stát s liberální ústavou a politickým systémem založeným na svobodné soutěži politických stran. Hlavou státu je prezident. Česko je členským státem Severoatlantické aliance NATO a Evropské unie.
Přírodní bohatství je v České republice chráněno v mnoha chráněných krajinných oblastech a přírodních rezervacích. Na území ČR byly vyhlášeny čtyři národní parky (Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko) s nejpřísnějším režimem ochrany. Česká republika se pyšní desítkami lázeňských míst. Lázeňství zde má několikasetletou tradici a věhlas po celém světě. Světoznámá je především trojice západočeských lázní – Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Z moravských lázní zaujmou například Luhačovice. Na mnoha místech České republiky vyvěrají jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku 15. století využívány k léčebným účelům. Kolem těchto pramenů v průběhu staletí vznikala lázeňská města. Často se rozkládají v malebných krajinných oblastech, jsou přitažlivá svým urbanistickým pojetím a specifickou lázeňskou architekturou.


Turistické lokality


 Praha
je hlavní a současně největší město České Republiky a je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky i vláda. Coby historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a králů. Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Pražského hradu je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa, což činí Prahu jedním z nejnavštěvovanějších měst Evropy. Praha je kulturní metropolí celé České republiky. Působí zde desítky muzeí, galerií, divadel, kin a nejrůznějších kulturních institucí. Praha díky své bohaté historii patří po kulturní stránce k nejvýznamnějším městům světa.
Karlův most - je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. V Čechách to byla v pořadí čtvrtá kamenná mostní stavba, po mostu Juditině, Píseckém a Roudnickém. Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Karlův most byl až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře Františka I., jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních cestách. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870.
Pražský hrad - se nachází v pražské čtvrti Hradčany a je tradičním sídlem českých panovníků, od roku 1918 prezidenta republiky. Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z Hradu založeného v 9. století jeden z největších hradních komplexů na světě. Často je považován za symbol města i České republiky. Součástí hradu je Katedrála sv. Víta, kde jsou například uloženy české korunovační klenoty nebo pochováni čeští vládci.
Katedrála sv. Víta - je dominantní stavbou Pražského hradu a sídlem arcibiskupa pražského. Jsou zde uložené České korunovační klenoty. Soubor zahrnuje Svatováclavskou korunu, žezlo, královské jablko dále pak kožená pouzdra na korunu, žezlo a jablko, podušku pod korunu, korunovační plášť s hermelínovými doplňky, štolou, pásem a tzv. manipulem. Nejstarší součástí je Svatováclavská koruna, kterou nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. při příležitosti své korunovace českým králem. Ostatní předměty se staly součástí později.
Vyšehrad - je historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10.století. Jako jediný český panovník zde sídlil první český král Vratislav II. Později se stal především pevností, střežící Prahu. V pozdější době došlo k přetvoření hřbitova při kostele sv. Petra a Pavla na pohřebiště zasloužilých českých osobností - Slavín. Od roku 1962 je vyšehradský areál národní kulturní památkou.

Brno
je počtem obyvatel 410 tis. i rozlohou druhé největší město v České republice a historické hlavní město Moravy. Brno je významným administrativním střediskem, centrem české justice, sídlem orgánů s celostátní kontrolní působností a dalších důležitých institucí. Je rovněž centrem vzdělání s 26 fakultami jedenácti univerzit a vysokých škol. K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad Špilberk a Katedrála sv. Petra a Pavla. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Hrad Veveří tyčící se nad brněnskou přehradou. K turistickým lákadlům patří také začátek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
Hrad Špilberk - Hrad byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. a během staletí procházel mnoha výraznými proměnami. Z gotického hradu českých králů se ve druhé polovině 17. století proměnil v mohutnou barokní pevnost. Jeho nedílnou součástí se stala obávaná věznice – Kasematy.
Moravský Kras - je největší a nejlépe vyvinutou krasovou oblastí s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. Nalezneme zde všechny krasové útvary. Na nejcennější části území byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Moravský kras.

Ostrava
je město na rozhraní Slezska a Moravy na severovýchodě České republiky, poblíž hranice s Polskem. Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Proti jiným regionům se také liší vysokou koncentrací průmyslu a hustou zástavbou. Ostrava je sídlem krajského úřadu Moravskoslezského kraje je tak třetím největším městem Česka. Na území Ostravy leží čtyři městské památkové zóny. V Ostravě jsou čtyři stálá divadla a několik galerií. Působí zde mezinárodně uznávaná Janáčková filharmonie Ostrava. Každoročně probíhá mezinárodní festival klasické hudby Janáčkův Máj.
Dolní oblast Vítkovic - je národní kulturní památka nacházející se poblíž centra města. Zahrnuje rozsáhlý industriální areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také říká Ostravské Hradčany. Oblast je zapsána v seznamu Evropského kulturního dědictví.
Stodolní ulice - v centru Ostravy je unikátní fenomén ostravského společenského života. Na ulici samotné a v jejím těsném okolí se nachází desítky barů, restaurací a klubů, které jsou zejména o víkendu hojně navštěvovány mladou a střední generací.



Změnit výběr