Ceník služeb

Ceník služeb vztahujících se k prodeji letenek na www.dovolena.cz

Celková cena letenky se skládá z ceny za letenku + letištních poplatků ( ty vybírají cestovní agentury a jsou určené na provoz jednotlivých letišť) + transakčních poplatků (poplatky za zprostředkování prodeje letenky). Cenu letenky určuje letecká společnost, výši letištních poplatků jednotliví provozovatelé letišť a výši transakčních poplatků letecká společnost a prodejce letenek.

Výše transakčních poplatků:

1. Rezervace a vystavení letenky …...........................................750 Kč/osoba

2. Ostatní servisní služby k letence

(seating, nadměrná zavazadla, atd.) …........................................250 Kč/osoba

3. Provedení změn/storno ze strany klienta

Storno vystavené letenky a vrácení peněz

a) Storno ze strany klienta
Se storno podmínkami poskytovatele služby je klient seznámen při zakoupení letenky. Informujte se prosím ve vlastním zájmu na tyto podmínky. Některé tarify (zvláště ty cenově výhodnější) mohou mít storno poplatek ve výši ceny letenky. Storno letenky je nutné provést osobně nebo písemně, například e-mailem. V případě e-mailového požadavku je storno požadavek akceptován až potvrzením ze strany našeho pracovníka. Ve svém vlastním zájmu vždy vyžadujte potvrzení o doručení. Na nedoručené e-maily, e-maily zaslané na chybnou e-mailovou adresu či telefonické požadavky na storno v případě již vystavené letenky nemůže být brán zřetel.

Lhůta pro navrácení peněz je závislá na autorizování částky k vrácení leteckou společností (obvykle cca 1 měsíc, popř. déle).

b) Storno ze strany letecké společnosti
Letecká společnost má dle přepravních podmínek právo na zrušení letu. Vrácení peněz je stejně jako v případě storna ze strany klienta možné po dodání originálu letenky a písemné autorizaci letecké společnosti.

Zastoupení letecké společnosti se snaží v těchto případech o přednostní vyřízení storna, prodejce tuto lhůtu bohužel není schopen ovlivnit. Obvyklá doba pro vyřízení je cca 1 měsíc, popř. déle.

Bezprostřední vrácení peněz není z výše uvedených důvodů možné.

Fakturace

Rozdíly v cenách způsobené změnou kurzu a letištních poplatků do výše 100 Kč po úhradě faktury nevyžadujeme/nevracíme, neboť náklady s tím spojené převyšují tuto částku.