FAQ - Koronavirus a cestování

Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje, že zákazníci cestovních kanceláří mohou využít poukazy

Cestovní kanceláře aktuálně nabízí svým klientům, jejichž zájezd byl z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušen, poukazy jako jednu z alternativ pro řešení této situace. Cestovní kanceláře se nachází v nelehké situaci a přijetí voucheru je rozumným řešením, které hájí zájmy obou stran.

Více informací a odpovědi na často kladené otázky k této problematice najdete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Aktuální informace o koronaviru v ĆR najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/

Přehled vyjádření CK - jak řešit změnu zájezdu nebo storno zájezdu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1) Mám zakoupený zájezd na termín v době zákazu cestování, jakým způsobem bude cestovní kancelář postupovat?

Cestovní kanceláře aktuálně kontaktují své klienty, jejichž zájezdy se neuskuteční z důvodu vyhlášení Nouzového stavu a zákazu cestování pro občany ČR, a informují je o dalším postupu. Pořádající cestovní kanceláře většinou nabízí svým klientům navrácení veškerých uhrazených záloh, nejčastěji formou poukazu na příští zájezd (více informací zde) nebo umožňují klientům bezplatnou změnu termínu zájezdu. Přehled vyjádření cestovních kanceláří najdete zde

2) Mám objednanou dovolenou na léto/podzim, letět chci a nevím co mám dělat.

Existují tři možnosti: 1) Vyčkat a vše se uklidní a poletíte. 2) Mezitím dojde ke zrušení části cesty a dojde k vrácení peněz. 3) Dojde k jiné situaci, kdy bude nutné stornovat za poplatky. Zde je však potřeba upozornit, že ty se postupně zvyšují. Podrobnosti naleznete v Obchodních podmínkách pořadatelské CK, sekci stornopoplatků.

3) Máme objednanou dovolenou na léto/podzim a rozhodli jsme se stornovat. Budou nám vráceny všechny již uhrazené zálohy v plné výši?

Ne. V případě, že se rozhodnete zájezd stornovat, cestovní kancelář má nyní právo na úhradu odstupného a budou vám naúčtovány storno poplatky dle Všeobecných obchodních podmínek pořadatelské CK. V případě, že zájezd nyní nestornujete a vyčkáte na další vývoj situace, tak pokud v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), cestovní kancelář by vám pak měla v případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit. Případně se lze dohodnout na jiném řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany. Doporučujeme tedy vyčkat na vývoj situace a ověřit si ve Všeobecných obchodních podmínkách pořadatelské CK, které jste obdrželi e-mailem spolu se Smlouvou o zájezdu, termín, do kdy je možné stornovat zájezd bez dalšího navýšení storno poplatků.

4) Mám letět z Rakouska / Německa a jak se mám dostat na letiště?

Od 12.4. již není možné jakkoliv opustit ČR, cestu tedy není možné realizovat. Cestovní kanceláře postupně ruší zájezdy, kterých se tento zákaz dotýká, a informují své klienty. Informace o podmínkách jednotlivých CK najdete zde.

5) Mohu nyní stornovat zájezd od německé/rakouské CK, když vláda vyhlásila stav nouze?

Cestovní kanceláře postupně ruší zájezdy, kterých se tento zákaz dotýká. Postupně informují své klienty o dalším postupu. Doporučujeme vyčkat, než Vás sami budeme informovat o možném bezplatném zrušení. Většina německých CK nám již bezplatné storno umožnila a postupně kontaktujeme klienty.

6) Mám se vracet v následujících dnech z dovolené a přistání mám v Rakousku/Německu a mám jízdenky zakoupené/zdarma od Vás - jak postupovat?

Veškerá mezinárodní doprava byla zrušena. V tuto chvíli je potřeba využít následujících možností: Je možné pro uvízlé jet autem s kopií palubní vstupenky na základě, které budou na hranicích řidiči puštěni. Dále existují soukromé spoje, zpoplatněné. Vláda vysílá speciální autobusy. Více informací a aktuální informace o repatriaci občanů ČR ze zahraničí najdete na stránkách www.mzv.cz

Společnost RegioJet společně s ministerstvem zahraničních věcí organizujeme mezinárodní příležitostnou dopravu na pomoc Čechům, kteří uvízli v zahraničí. Více informací a přehled mimořádných autobusových spojů najdete na www.regiojet.cz

7) Je možné změnit termín zájezdu?

Ano, ve většině případů cestovní kancelář umožní změnu termínu, a to zdarma. Podmínky a termíny, kdy je možné využít možnosti bezplatného storna se se u jednotlivých CK liší. Více informací najdete zde.

8) Známí mají stejný zájezd koupený jinde a tam jim umožnili storno.

O možnostech zrušení rozhoduje vždy pořadatel. Je tedy pravděpodobné, že tomu bude také tak. My však informaci vždy ověřujeme přímo u pořadatele a budeme Vás tedy co nejdříve informovat.

9) Mám nařízenou karanténu. Lze odcestovat? Popř. lze zájezd stornovat ze zdravotních důvodů?

V období vyhlášeného Nouzového stavu a zákazu cestování vycestovat nelze, protože by se jednalo o porušení zákona pod pokutou až 3.000.000 Kč. Uplatnění storna je potřeba ověřit u pojišťovny, u které byla pojistka sjednána. Většinou však dojde k bezplatnému zrušení ze stany CK z důvodu zákazu cestování.

10) Mám sjednané pojištění na storno zájezdu, mohou jej uplatit v případě, že rozhodnu stornovat zájezd?

Pojištění na storno se vztahuje pouze na případy, kdy klient ruší zájezd ze zdravotních důvodů, popř. jiných důvodů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách. V případě, že důvodem pro storno jsou jiné důvody (např. obavy z nákazy, apod.) nelze pojištění na storno v tomto případě uplatnit.

Kompletní platné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Allianz najdete zde.

11) V případě, že CK stornuje zájezd a mám objednané také pojištění léčebných výloh v zahraniční, vrátí se mi částka za pojištění?

Ano, v případě zrušení zájezdu ze strany CK, budou klientům vráceny peníze i za cestovní pojištění.

12) Rozhodli jsme se stornovat dovolenou a měli jsme sjednáno také pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Budou nám vráceny peníze za pojištění?

Pojištění storna zájezdu není možné v tomto případě již bezplatně stornovat. Pojištění storna zájezdu čerpáte od okamžiku, kdy byl zájezd zakoupen. Proto ho nemůžete zrušit a dostat peníze zpět. V případě, že jste měli sjednáno pojištění léčebných výloh v zahraničí, lze toto pojištění zrušit a peníze vám budou vráceny zpět. Pokud bylo pojištění sjednáno formou zvýhodněného balíčku (léčebné výlohy + storno) kontaktujte nás, ověříme individuálně u pojišťovny možnosti řešení.

13) Máme zaplacenou zálohu na letní dovolenou a měli bychom nyní doplácet 2. splátku. Můžeme posunout splátku na později, až bude situace jasnější?

Splátky je nutné uhradit dle stanoveného splátkového kalendáře, který byl stanoven na základě dohodnutých platebních podmínek. Nemusíte se ale bát, v případě že se rozhodnete stornovat zájezd a storno poplatek bude nižší než již uhrazená záloha, peníze vám budou vráceny.

14) Kde zjistím informace o aktuální výši storno poplatků? Kde najdu informaci, od kdy bude CK účtovat vyšší storno poplatek?

Přesné informace o výši storno poplatků a termíny, kdy se výše mění, najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách pořadatelské cestovní kanceláře. Tyto Obchodní podmínky pořadatelské CK Vám byly zaslány spolu se Smlouvou o zájezdu.

15) Zvažuji koupi nového zájezdu na léto/podzim. Je to možné?

Ano, některé cestovní kanceláře mají dokonce i specíální nabídky, které kryjí zákazníky, kteří projeví důvěru v cestovní ruch. Klientům, kteří si zakoupí nyní dovolenou na pozdější termíny nabízí možnost změny zájezdu zdarma nebo storno za zvýhodněných storno podmínek. Přehled nabídek cestovních kanceláří najdete zde

.