FAQ - Koronavirus a cestování

LEX VOUCHER - nový zákon, který dočasně upravuje vztahy zákazníků/ klientů vůči cestovním kancelářím

16. 4. 2020 byl Senátem ČR schválen návrh zákona, který upravuje zvláštní podmínky pro zájezdy s termínem odjezdu od 20. 2. do 31. 8. 2020.

U těchto zájezdů může cestovní kancelář využít tzv. ochranné doby, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených klientem za zájezd. V případě, že se cestovní kancelář rozhodne využít této ochranné doby, je povinna tuto skutečnost písemně oznámit zákazníkovi a současně mu doručit poukaz na zájezd v hodnotě realizovaných plateb.

Klienti, pak mohou poukaz využít po dobu trvání ochranné doby na náhradní zájezd. Cestovní kancelář je povinna nabídnout klientovi náhradní zájezd v odpovídající kvalitě. Popř. v případě, že klient podá žádost o nový zájezd, je cestovní kancelář povinna mu do 30 dní od podání žádosti podat nabídku rovnocenného zájezdu. Pokud tak neučiní, ochranná doba končí a cestovní kancelář je povinna klientovi vrátit již uhrazené platby.

V případě, že klient poukaz na zájezd v ochranné době nevyužije, tj. nejpozději do 31. 8. 2021 nebude poukaz klientem vyčerpán, cestovní kancelář je povinna klientovi vrátit veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

Dle navrhovaného zákona vouchery mohou odmítnout senioři nad 65 let věku, zdravotně postižení, těhotné ženy, osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, osamělé samoživitelky a samoživitelé, lidé, kteří nemohli po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele a v případě školních zájezdů školy.

Zákazníci, kteří mají zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. 8. 2020 a tento zájezd nechtějí nebo nemohou absolvovat - např. z důvodu ztráty zaměstnání, obav o své zdraví apod., mají možnost odstoupit od smlouvy o zájezdu, jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit storno poplatky. Nová právní úprava stanoví, že cestovní kancelář musí zákazníkovi vydat poukaz na zájezd v hodnotě části (nejméně 10%) zaplaceného storno poplatku.

Podrobné znění zákona LEX Voucher

Veškeré další informace ohledně cestování v době koronaviru jsou k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktuální informace o koronaviru v ĆR najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1) Mám objednanou dovolenou na léto/podzim, letět chci a nevím co mám dělat.

Existují tři možnosti: Každá cestovní kancelář nabízí klientům různé možnosti řešení situace. Podrobné informace o možnostech najdete na webových stránkách pořadatelské CK. Pokud si nejste jisti, jak postupovat napište nám, ověříme možnosti a budeme vás informovat.

2) Máme objednanou dovolenou na léto/podzim a rozhodli jsme se stornovat. Budou nám vráceny všechny již uhrazené zálohy v plné výši?

Ne. V případě, že se rozhodnete zájezd stornovat, cestovní kancelář má nyní právo na úhradu odstupného a budou vám naúčtovány storno poplatky dle Všeobecných obchodních podmínek pořadatelské CK. V případě, že zájezd nyní nestornujete a vyčkáte na další vývoj situace, tak pokud v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), cestovní kancelář by vám pak měla v případě odstoupení od smlouvy jeho cenu vrátit formou voucheru. Případně se lze dohodnout na jiném řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany. Doporučujeme tedy vyčkat na vývoj situace a ověřit si ve Všeobecných obchodních podmínkách pořadatelské CK, které jste obdrželi e-mailem spolu se Smlouvou o zájezdu, termín, do kdy je možné stornovat zájezd bez dalšího navýšení storno poplatků.

3) Je možné změnit termín zájezdu?

Ano, ve většině případů cestovní kancelář umožní změnu termínu, a to zdarma. Podmínky a termíny, kdy je možné využít možnosti bezplatného storna se se u jednotlivých CK liší. Více informací získate u našich prodejců a nebo na webových stránkách pořadatelské CK.

4) Mám sjednané pojištění na storno zájezdu, mohou jej uplatit v případě, že rozhodnu stornovat zájezd?

Pojištění na storno se vztahuje pouze na případy, kdy klient ruší zájezd ze zdravotních důvodů, popř. jiných důvodů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách. V případě, že důvodem pro storno jsou jiné důvody (např. obavy z nákazy, apod.) nelze pojištění na storno v tomto případě uplatnit.

Kompletní platné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Allianz najdete zde.

5) V případě, že CK stornuje zájezd a mám objednané také pojištění léčebných výloh v zahraniční, vrátí se mi částka za pojištění?

Ano, v případě zrušení zájezdu ze strany CK, budou klientům vráceny peníze i za cestovní pojištění.

6) Rozhodli jsme se stornovat dovolenou a měli jsme sjednáno také pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Budou nám vráceny peníze za pojištění?

Pojištění storna zájezdu není možné v tomto případě již bezplatně stornovat. Pojištění storna zájezdu čerpáte od okamžiku, kdy byl zájezd zakoupen. Proto ho nemůžete zrušit a dostat peníze zpět. V případě, že jste měli sjednáno pojištění léčebných výloh v zahraničí, lze toto pojištění zrušit a peníze vám budou vráceny zpět. Pokud bylo pojištění sjednáno formou zvýhodněného balíčku (léčebné výlohy + storno) kontaktujte nás, ověříme individuálně u pojišťovny možnosti řešení.

7) Máme zaplacenou zálohu na letní dovolenou a měli bychom nyní doplácet 2. splátku. Můžeme posunout splátku na později, až bude situace jasnější?

Splátky je nutné uhradit dle stanoveného splátkového kalendáře, který byl stanoven na základě dohodnutých platebních podmínek. Nemusíte se ale bát, v případě že se rozhodnete stornovat zájezd a storno poplatek bude nižší než již uhrazená záloha, peníze vám budou vráceny.

8) Kde zjistím informace o aktuální výši storno poplatků? Kde najdu informaci, od kdy bude CK účtovat vyšší storno poplatek?

Přesné informace o výši storno poplatků a termíny, kdy se výše mění, najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách pořadatelské cestovní kanceláře. Tyto Obchodní podmínky pořadatelské CK Vám byly zaslány spolu se Smlouvou o zájezdu.

9) Zvažuji koupi nového zájezdu na léto/podzim. Je to možné?

Ano, některé cestovní kanceláře mají dokonce i specíální nabídky, které kryjí zákazníky, kteří projeví důvěru v cestovní ruch. Klientům, kteří si zakoupí nyní dovolenou na pozdější termíny nabízí možnost změny zájezdu zdarma nebo storno za zvýhodněných storno podmínek.

.